Kontakt telefon:
  • 030 879-127
  • 030 879-129
  • jp.vik.kiseljak@gmail.com
Vodoopskrba:

U slučaju kvara nazovite dežurnu službu vodoopskrbe, tel: 030 879-127 i 030 879-129, a neradnim danima mob.063 290-475 i 063 290-476.

Odvodnja:

U slučaju začepljenja odvodnog priključka ili interne temeljne kanalizacije, obratite se hitnim intervencijama na broj tel: +387 030 879-127.

Lokacija