Kontakt telefon:

U slučaju kvara nazovite dežurne službe:

  • 030 879-127‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Blagajna
  • 030 879-121‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Pravna služba
  • 030 879-129‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Tehnička služba
  • 063 290-473‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Dežurni vodoinstalater
  • 063 290-475‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Dežurni vodoinstalater
  • 063 707-580‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Tehnička služba (Viktor Šego)
  • 063 290-476‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Tehnička služba
  • 063 774-476‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ Tehnička služba
  • jp.vik.kiseljak@gmail.com

Lokacija