Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Kiseljak

Ul.Žrtava domovinskog rata br.6

71250 Kiseljak

 

Temeljem Odluke br. 490/15 od dana 27.07.2015.godine koju je donijela uprava J.P.“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Kiseljak, kao i članka 32. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK (Službene novine SBK br.13/13), te odredbi iz članka 26.,27.,28.,29. i 30. Odluke o vodovodu i kanalizaciji br.01/1-23-125/02, Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak, upućuje

 

J A V N I    P O Z I V

 

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU PRIKLJUČKA

 NA VODOVODNU-KANALIZACIONU MREŽU

 

Vlasnicima i korisnicima nekretnina na području općine Kiseljak koji su neovlašteno priključeni na komunalnu infrastrukturu

 

Predmet javnog poziva

 

J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak je u vršenju svojih zakonom predviđenih obveza utvrdio postojanje velikog broja slučajeva protupravnog priključenja na komunalnu infrastrukturu čime je nanesena šteta općini Kiseljak, J.P.“Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Kiseljak, a prije svega svim legalnim korisnicima koji su godinama uredne platiše.

Temeljem članka 32. stavak 1. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK proizlazi obaveza vlasnika da priključe svoje građevine na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju oblast prostornog uređenja i građenja, odnosno prema općinskim odlukama koje pobliže definiraju komunalnu djelatnost, a sve pod uvjetom da postoji kapacitet određenog komunalnog proizvoda i usluge za priključenje novih korisnika koji neće ugroziti postojeće korisnike.

Člankom 32. stavak 2. istog zakona propisano je da je vlasnik ili korisnik građevine obvezan davaocu komunalne usluge podnijeti pisani zahtjev za priključenje na gradsku vodovodnu I kanalizacijsku mrežu, s prilozima o dokazu vlasništva ili prava korištenja, kao što su izvod iz zemljišnih knjiga, rješenje o odobrenju građenja, kupoprodajni ugovor i slično.

Člankom 56. stavak 3. navedenog zakona propisana je novčana kazna za lice koje se neovlašteno priključi na komunalnu infrastrukturu i to u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

 

Stoga se pozivaju svi vlasnici/korisnici nekretnina na području općine Kiseljak koji su neovlašteno priključeni na komunalnu infrastrukturu, odnosno koji nisu evidentirani u sustavu naplate isporučitelja te ne zaprimaju račune za utrošenu vodu da se obrate davaocu komunalnih usluga na adresu:  Kraljice mira br. 50, Služba za pravne poslove, radi reguliranja statusa priključka a sa ciljem izbjegavanja neželjenih zakonskih posljedica i dodatnih materijalnih troškova.

Također pozivamo i sve legalne korisnike ukoliko imaju saznanja da prijave našoj upravi osobe koje su neovlašteno priključene na komunalnu infrastrukturu.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju

 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 31.08.2015. godine.

 

Ukoliko se pozvani subjekti na javni poziv ogluše, te zahtjev za legalizaciju ne bude predat davaocu komunalnih usluga u predviđenom roku, biti ćemo primorani pokrenuti prekršajne postupke protiv lica koja su neovlašteno priključena na komunalnu infrastrukturu.

 

Obrasce zahtjeva za legalizaciju priključka na vodovodnu-kanalizacionu mrežu možete preuzeti u prostorijama našeg poduzeća na adresi Kraljice mira br. 50 i na web stranici www.vik-kiseljak.com.

 

S poštovanjem!

 

 

 

 

J.P.“Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.

Kiseljak

Broj protokola:491/15

U Kiseljaku, dana 27.07.2015.god.                                              Mladen Medić, direktor

 

PRILOG: OBRAZAC ZAHTJEV ZA LEGALIZACIJU PRIKLJUČKA NA VODOVODNU KANALIZACIJSKU MREŽU

Kategorija: Obavijesti