Datum: 24.11.2015.godine
Broj: 959 /15

OBAVIJEST KORISNICIMA KOMUNALNIH USLUGA OPĆINE KISELJAK O SAKUPLJANJU ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA

Ovim putem obavještavamo sve korisnike komunalnih usluga općine Kiseljak da  Javno
poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak od 01.prosinca 2015. godine počinje
sa sakupljanjem električne i elektronske opreme (EEO).

U električni i elektronski otpad spadaju;

1. Veliki kućni aparati (frižideri, zamrzivači, mašine za sušenje);
2. Mali kućni aparati (usisivači, aparati za prženje, pegle, mlinovi za kavu itd.);
3. Oprema za IT i telekomunikacije (računari, štampači, telefoni itd);
4. Oprema za zabavnu elektroniku (radio prijemnici, televizijski prijemnici,
videokamere);
5. Oprema za osvjetljenje (svjetiljke za fluoroscentne sijalice, štapićaste
fluoroscentne sijalice itd);
6. Električni i elektronski alat (bušilice, mašine za šivenje, oprema za struganje,
brušenje, rezanje itd);
7. Igračke, oprema za slobodno vrijeme i sport (ručne konzole za video igre, video
igre, sportska oprema sa električnim ili elektronskim sastavnim dijelovima);
8. Medicinski aparati (oprema za zračenje, aparatura za dijalizu, oprema za
kardiologiju);
9. Instrumenti za praćenje i razvoj (detektori dima, termostati itd.);
10. Automati (automati za topla pića, automati za tvrde proizvode itd.);
Budući da električni i elektronski otpad ne spada u miješani komunalni otpad te ga je
potrebno odvojeno sakupljati pozivamo sve korisnike komunalnih usluga  općine Kiseljak
da ukoliko posjeduju EEO isti predaju našem poduzeću na adresi Kraljice mira 150 ili da
nas pozovu na broj 030/879-121.

Dostaviti:
1. ARTinfo Kiseljak
2. Oglasna ploča J.P.“VIK“d.o.o.
3. P/h

Direktor
Mladen Medić

Kategorija: Obavijesti