Javno poduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak upozorava cijenjene korisnike da pepeo, lug i ostali građevinski otpad ne odlažu u kontejnere, a iz razloga što odlaganjem istog može doći do zapaljenja otpada koji je odložen u kontejner te time izazvati uništenje kontejnera i vozila za odvoz otpada ili drugu štetu.

Kategorija: Obavijesti