Molimo cijenjene korisnike da u skladu sa člankom 19. Odluke o vodovodu i kanalizaciji  br. 01/1-23-125/02 od 23.01.2002.godine u ljetnom periodu vodu koriste na racionalan i ekonomičan način a sve iz razloga jer je hidrološki veoma loša godina, te neracionalno korištenje vode može dovesti do prekida u redovnom vodosnabdijevanju.

Kategorija: Obavijesti